Vergeet ME niet

maandag 15 oktober 2012

15 oktober 2012 (gedicht)Mensen met een beperking, anno 2012
Ik heb het helemaal gehad met deze regering,

voor beperkten geen enkel begrip of nuancering.

Dit kabinet mag van mij het liefste vandaag nog vallen,

want ze zijn het leven van de Nederlandse gehandicapte aan het vergallen.
Het is al zo moeilijk om dan enigszins te kunnen overleven,

terwijl al die regeltjes je aan je nek hebt kleven.

Bezuinigingen voor iedereen en overal om ons heen,

maar nog wat weghalen van beperkten is zacht gezegd, wel heel gemeen.
‘Die mensen met beperkingen’, voor hun een makkelijk te pakken doelgroep,

met weinig commentaar en ze staan immers niet snel bij hun op de stoep.

Ondergaan elk jaar weer alles stilletjes en heel lijdzaam,

de regering lacht, zij hebben tenslotte een gezond lichaam.
Iedereen moet bezuinigen, want er moet geld naar het buitenland,

maar onze beperkten zijn al lang op het nulpunt beland.

Geen enkele beperkte heeft om zijn of haar ziekte gevraagd,

met geen vrije keuze meer, worden wij steeds verder opgejaagd.
Eigen bijdrages voor je nodige hulp, ooit door de instanties aangeschaft,

zijn we nu met ons handicap nog niet voldoende genoeg gestraft?

Als je eigen benen of rug, wegens ziekte of verwonding niet goed functioneren,

dan vinden ze (regering, gemeentes en CAK ) nog, dat we niet genoeg creperen.
Gelijke rechten voor iedereen?

Wanneer betaalt een politicus dan voor een gezond been?

‘Op een volwaardige manier deelnemen aan de samenleving’,

maar beperkten moeten betalen voor deze vormgeving.
‘Discriminatie van beperkten is niet toegestaan’,

maar uit de beperkingen weet men wel een slaatje te slaan.

‘Eigen bijdragen worden bepaald naar belastbaar inkomen’,

alleen een deel van de kosten worden gemakshalve niet meegenomen.
Al jaren word niet alles vergoed en zijn kosten niet belasting-aftrekbaar,

ze willen dat niet weten, dus voor hun zijn en blijven die kosten onzichtbaar.

Dan gaat men ervan uit dat je die kosten dus niet maakt,

maar zeg nou zelf, wat doe je als je lichaam je in de steek laat?
Maar pas op gezonde mensen, het kan jullie ook overkomen!

En dan kan je aan die regels niet ontkomen!
Nini

11-04-2012

1 opmerking: