Vergeet ME niet

vrijdag 22 februari 2013

22 februari 2013

Hallo bloglezers!

Weer even een paar dagen ertussen. Had ook niet veel te vertellen. Mijn oog viel vandaag op onderstaande artikelen, doordat een MEdelotgenote die min of meer deelde. Op zich denk ik dat het voor iedereen wel interessant is om te lezen.Epstein-Barr geen onschuldig virus
Het Epstein-Barr virus is wereldwijd een veel voorkomend herpesvirus. Ongeveer 80-90% van de wereldbevolking is drager van het Epstein-Barr virus. De afkorting EBV wordt daarom ook wel als Everybody’s Virus vertaald. De ziekte van Pfeiffer is een bekend voorbeeld van een ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Maar het Epstein-Barr virus wordt ook in verband gebracht met het ontstaan van een aantal vormen van kanker en Multiple Sclerose.

Ziekte van Pfeiffer
Het Epstein-Barr virus is vooral bekend als veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer. Infectie vindt plaats door speeksel. De ziekte van Pfeiffer komt vooral voor bij kinderen en jongvolwassen. Kenmerken van Pfeiffer zijn vermoeidheid, gevoel van algehele malaise, koorts, zere keel, opzwelling van lymfeklieren en vergroting van de lever en/of de milt. Het immuunsysteem probeert het lichaam vrij te maken van het virus en maakt daarom antistoffen aan. Het virus zal na een eerste besmetting echter altijd latent in het lichaam aanwezig blijven. Er is geen behandeling voor de ziekte anders dan rust nemen. Bij iedereen zal de ziekte na verloop van tijd genezen. Niet iedereen die geïnfecteerd wordt met het Epstein-Barr virus krijgt overigens de ziekte van Pfeiffer. De ontwikkeling van de ziekte hangt onder andere af van de leeftijd waarop de besmetting plaatsvindt. Jonge kinderen worden over het algemeen niet zo heel erg ziek terwijl oudere kinderen en jongvolwassenen behoorlijk ziek kunnen worden.

Kanker en Multiple Sclerose
Het Epstein-Barr virus wordt ook geassocieerd met het ontstaan van andere veelal ernstige acute of chronische ziektes. Door wetenschappers wordt officieel erkend dat het Epstein-Barr virus een aantal vormen van kanker en Multiple Sclerose kan veroorzaken. In West-Europa is bij 35% van de gevallen van de ziekte van Hodgkin het Epstein-Barr virus aanwezig in de tumorcellen. In Zuid-Amerika hangen nagenoeg alle gevallen van de ziekte van Hodgkin samen met het Epstein-Barr virus. Daarnaast wordt wereldwijd 10% van de maagkanker gerelateerd aan het Epstein-Barr virus. Scandinavisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen die bij de eerste besmetting met het Epstein-Barr virus verschijnselen van de ziekte van Pfeiffer vertonen, een vier keer grotere kans hebben op de ziekte van Hodgkin dan mensen zonder ziekteverschijnselen. De kans op Multiple Sclerose is tweeënhalf keer zo groot.

Onderzoek
Onderzoekers proberen de gedragingen van het Epstein-Barr virus in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich met name op de rol van het Epstein-Barr virus bij de ontwikkeling van kanker of Multiple Sclerose en op de omstandigheden waaronder het virus zich abnormaal actief gedraagt. Het virus weet zich goed schuil te houden in ons immuunsysteem. De meeste mensen hebben er helemaal geen last van maar bij een ernstig verminderde weerstand kan het virus weer actief worden. Dit kan in sommige gevallen uiteindelijk leiden tot een vorm van kanker of Multiple Sclerose. Het vermoeden bestaat dat Epstein-Barr virus eiwitten uitscheidt waar de T-cellen van ons afweersysteem passief van worden. Onderzoekers zoeken onder andere dan ook naar een therapie om ervoor te zorgen dat de T-cellen juist actief gaan reageren op deze eiwitten.

©http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/22845-epstein-barr-geen-onschuldig-virus.htmlVirus verwant aan de ziekte van Pfeiffer
De ziekteverschijnselen van de ziekte van Pfeiffer, veroorzaakt door het Epstein-Barr virus, zijn vrijwel gelijk aan de ziekteverschijnselen na een infectie met het cytomegalievirus. Terwijl de ziekte van Pfeiffer in principe maar eenmalig kan worden doorgemaakt, kan het cytomegalievirus veelvuldig worden gereactiveerd. Dus als er een vermoeden bestaat dat de ziekte van Pfeiffer opnieuw opspeelt, kan er wellicht sprake zijn van een infectie met het cytomegalievirus.

Cytomegalievirus en besmettingswegen
Cytomegalie betekent letterlijk ’grote cel-virus’ omdat de infectie de cellen doet opzwellen. Het cytomegalievirus behoort tot de herpesvirussen en blijft net als andere herpesvirussen latent in het lichaam aanwezig. Vrijwel iedereen komt in zijn leven in aanraking met het virus. Infecties met het cytomegalievirus komen dan ook over de hele wereld voor. Besmetting vindt plaats via direct of indirect contact met besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, sperma, moedermelk of bloed. Gedurende de zwangerschap kan het cytomegalievirus worden overgedragen van moeder op kind. Als de moeder tijdens de zwangerschap een eerste actieve infectie doormaakt of als er sprake is van een reactivatie van een latent aanwezige infectie, bestaat er een kans dat het kind via de placenta besmet raakt. Een besmetting tijdens de zwangerschap kan leiden tot afwijkingen van het kind bij de geboorte zoals een laag geboortegewicht, lever- en miltvergroting, geelzucht, oogproblemen en neurologische problemen. En in een later stadium kan een motorische of mentale achterstand of doofheid aan het licht komen.

Ziekteverschijnselen en diagnostiek
Over het algemeen verloopt een infectie met het cytomegalievirus zonder ziektesymptomen. Ziekteverschijnselen komen vooral voor bij pasgeborenen, adolescenten tussen de 15 en 20 jaar en mensen met een lage weerstand. De ziekteverschijnselen zijn vergelijkbaar met de klachten van de ziekte van Pfeiffer namelijk koorts, moeheid, lymfekliervergroting, gevoel van algehele malaise, gewrichts- en spierpijnen en/of hoofdpijn. Diagnostiek vindt meestal plaats via viruskweek uit bloed of urine. Er is geen behandeling voor de ziekte anders dan rust nemen. De klachten gaan vaak na enkele weken vanzelf weer over. Bij het Epstein-Barr virus is er een verband gelegd met de ontwikkeling van een aantal vormen van kanker of Multiple Sclerose. Bij het cytomegalievirus is dit niet het geval.

Immuniteit en preventie
Het cytomegalievirus blijft na een eerste infectie latent aanwezig in het lichaam. De antistoffen die zijn aangemaakt bij een eerdere infectie vormen geen bescherming bij een nieuwe infectie met het cytomegalievirus. Met name bij een vermindering van de weerstand is de kans op reactivatie van het virus groter. Indien er een vermoeden bestaat dat de ziekte van Pfeiffer (wederom) opspeelt, kan er ook worden nagegaan of er wellicht sprake is van een besmetting met het cytomegalievirus. Gezien het feit dat een groot deel van de bevolking geïnfecteerd is met het cytomegalievirus kan ervan worden uitgegaan dat iedereen het virus kan verspreiden en dat alle lichaamsvloeistoffen mogelijk besmet kunnen zijn. Maatregelen om infecties tegen te gaan zijn in het dagelijkse leven onmogelijk uit te voeren en overigens ook niet nodig. Een goede handhygiëne is de enige mogelijkheid om het risico op besmetting te beperken.

©http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/24180-virus-verwant-aan-de-ziekte-van-pfeiffer.html


Verder gaat hier alles goed, vakantie, dus dan is het wat drukker in en om huis. Volgende week weer school voor de jeugd, dus dan heb ik vast meer energie voor te bloggen.
Oh ja en voor ik het vergeet: morgen wordt mijn jongste alweer 17jr!!! Hoe hard vliegt de tijd!!!


LfssssssssGeen opmerkingen:

Een reactie posten